TOEPASSINGEN

RIOOL

De radarmeettechniek van Sensar is voor gemeenten bijzonder geschikt als tool voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en als onderdeel van de MJOP
(MeerJarige OnderhoudsPlanning).

DIJKEN

Met de toepassing ‘dijken’ van Sensar kunt u inzicht krijgen in de structuur van de ondergrond, en voorspellingen doen over de toekomstige hoogte van de dijk.

KUNSTWERKEN

De stabiliteit van kunstwerken is essentieel voor een goede veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van Nederland. Voor wie veel werkt met kunstwerken: Sensar heeft specifieke oplossingen voor kademuren, bruggen en tunnels.

PANDEN

Heeft u beroepshalve veel te maken met bouw en beheer van gebouwen? Dan is de toepassing ‘panden’ een bron van informatie die u niet mag missen. Sensar is de fundering van uw stevige woning!

WEGEN

‘Beheer en onderhoud openbare ruimte’ is de voornaamste toepassing bij gemeenten.
Als u dagelijks te maken hebt met de ophoogstrategie en de meerjarige onderhoudsplanning, kunt u de toepassing ‘wegen’ van Sensar eigenlijk niet missen.

GAS- EN WATERLEIDINGEN

Verzakkingen zijn een belangrijke factor in de levensduur van leidingen. De radarmeettechniek van Sensar is voor nutsbedrijven bijzonder geschikt als tool voor het pijpleiding asset management en vervangingsprioritering.

BODEM

De Nederlandse bodem zakt. Dit heeft meestal te maken met de grondsoort of werkzaamheden in de omgeving. Maar tegenwoordig speelt ook het klimaat een steeds grotere rol. Sensar kan helpen met gerichte maatregelen.

SPOOR

Verzakkingen zijn een risicoverhogende factor voor de veiligheid op het spoor.
De radarmeettechniek van Sensar is voor spoorbeheerders bijzonder geschikt
als tool voor het rail asset management en de vervangingsprioritering.