NEDERLAND VERZAKT!

(Maar met Sensar blijft ’t beheersbaar)

Op veel plaatsen in Nederland (maar ook ver daarbuiten) zakt de bodem.
Bij Sensar brengen wij met satelliet monitoring die verzakkingen in kaart.
Daarmee kunnen onze opdrachtgevers anticiperen op de risico’s van (gevaarlijke) verzakkingen.
En veilige en verantwoorde keuzes maken, tegen sterk concurrerende tarieven.

WAAROM SENSAR?

Ontdek onze gedrevenheid en drang naar perfecte data om de risico’s van grondverzakkingen en vervormingen beheersbaar te maken.

Riool

De techniek van Sensar is voor gemeenten bijzonder geschikt als tool voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en als onderdeel van de MJOP
(MeerJarige  OnderhoudsPlanning).

Kunstwerken

De stabiliteit van kunstwerken is essentieel voor een goede veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van Nederland. Voor wie veel werkt met kunstwerken: Sensar heeft specifieke oplossingen voor kademuren, bruggen en tunnels.

Dijken

Met de toepassing ‘dijken’ van Sensar kunt u inzicht krijgen in de huidige zettingssnelheid, en voorspellingen doen over de toekomstige hoogte van de dijk.

Panden

Heeft u beroepshalve veel te maken met bouw en beheer van gebouwen? Dan is de toepassing ‘panden’ een bron van informatie die u niet mag missen. Sensar is de fundering van uw stevige woning!

Wegen

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeentes. Als u dagelijks te maken hebt met de ophoogstrategie en de meerjarige onderhoudsplanning, kunt u de toepassing ‘wegen’ van Sensar eigenlijk niet missen.

Bodem

De Nederlandse bodem zakt. Dit heeft meestal te maken met de grondsoort of werkzaamheden in de omgeving. Maar tegenwoordig speelt ook het klimaat een steeds grotere rol. Sensar kan helpen om gerichte maatregelen te nemen.

Gas- en waterleidingen

Verzakkingen zijn een belangrijke factor in de levensduur van leidingen.
De radarmeettechniek van Sensar is voor nutsbedrijven bijzonder geschikt als tool voor het pijpleiding asset management en vervangingsprioritering.

Spoor

Verzakkingen zijn een risicoverhogende factor voor de veiligheid op het spoor. De radarmeettechniek van Sensar is voor spoorbeheerders bijzonder geschikt als tool voor het rail asset management en de vervangingsprioritering.

TROTS OP ONZE PARTNERS

NIEUWS

BIJBLIJVEN

Over de actualiteit in bodem- en klimaatbeheersing, opzienbarende ontwikkelingen in techniek en relevante toepassingen, en aanvullingen op ons productportfolio.

CASE STUDIES

KLANTVERHALEN

Een collectie projecten, waarin uiteenlopende klanten vertellen over hun leerzame ervaringen met de producten en de unieke werkwijze van Sensar. Wie meer wil weten over wat er allemaal mogelijk is, leest het hier.