CASE STUDIES

BBCI FRIJWIJK

GEPLAATST
DOOR
Arjan Tabak

Omgevingsmonitoring tijdens bouwwerkzaamheden in perspectief door analyse historische deformaties

Johan Brouwers – Bouwkundig Project Manager bij BBCI Frijwijk

BBCI Frijwijk is een specialistisch bureau op het gebied van bouwkundige en civieltechnische inspecties voor bouw- en infraprojecten. Ze spitsen zich toe op het monitoren van de omgeving tijdens bouwwerkzaamheden en brengen aan de hand hiervan advies uit om eventuele schade en hinder te minimaliseren. Hiervoor gebruiken ze een scala aan lokale meettechnieken zoals geluidsmetingen, trillingsmetingen en total stations.

1. Oog voor kwaliteit

Johan Brouwers werkt bij BBCI Frijwijk als Bouwkundig Project Manager en is gecertificeerd Register Expert. Daarmee is hij het eerste aanspreekpunt voor de klant tijdens het gehele project, van opzet tot nazorg. Johan werkt dagelijks onder andere aan het opstellen van complexe plannen en adviezen, het sturen van de projectuitvoering en het begeleiden van het meetpersoneel. Daarnaast volgt hij de technologische ontwikkelingen in de sector op de voet, om zo de juiste partners te vinden en de dienstverlening van BBCI waar mogelijk uit te breiden. Het is zijn doel om zijn klanten zo veel mogelijk te ontzorgen door in het monitoringsproces schades en overlast in de projectomgeving tot een minimum te beperken. Deze klantgerichtheid komt terug in zijn oog voor het budget, de kwaliteit en de belangen van zijn klanten, waardoor hij vaak een volwaardig onderdeel wordt van het interne projectteam.

“Soms word ik gebeld met de vraag of we morgen kunnen starten met meten”

Omgevingsschade ten gevolge van bouwwerkzaamheden kan al gauw in de duizenden tot tienduizenden euro’s lopen.

2. Onbekende startsituatie voor werkzaamheden

Deformatiemetingen zijn een belangrijk aspect in de omgevingsmonitoring. BBCI biedt deze service onder andere aan in de vorm van waterpassen, total stations en GPS en kan op deze manier eventuele afwijkingen van de startsituatie tijdig detecteren. Hier zit echter een heikel punt. Monitoring is vaak een ondergeschoven kindje bij het plannen van een project, ondanks het grote belang voor risicomanagement en het behandelen van eventuele claims vanuit de omgeving. Daardoor wordt BBCI vaak pas relatief laat betrokken in het proces, waardoor er geen duidelijk beeld is van de situatie voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. “Soms word ik gebeld met de vraag of we morgen kunnen starten met meten.”, zegt Johan hierover. “De bouw staat dan vaak op het punt om te beginnen.” Hierdoor is het lastig om een scheiding te maken tussen de effecten die optreden ten gevolge van de werkzaamheden en bewegingen die al gaande waren op de locatie. En dat terwijl de kosten bij schade kunnen oplopen van enkele duizenden euro’s (cosmetische schade) tot enkele tienduizenden euro’s (constructieve schade). Een historisch meetarchief zou uitkomst kunnen bieden, maar dit was voorheen bijna nooit beschikbaar.

“Met de data van Sensar kan ik de gemeten deformaties tijdens de bouw in perspectief plaatsen.”

Waterpassing uitgevoerd door BBCI Frijwijk aan een pand aan de Mauritskade in Amsterdam.

3. Inschatting projectrisico’s met InSAR

In die hoedanigheid is BBCI Frijwijk in contact gekomen met Sensar. Vanwege de beschikbaarheid van historische data, indien nodig zelfs vanaf 1992, bieden onze InSAR-satellietmetingen dit hoognodige meetarchief. “Met de data van Sensar kan ik de gemeten deformaties tijdens de bouw in perspectief plaatsen”, zegt Johan. Een van de projecten waar BBCI en Sensar op hebben samengewerkt is de Mauritskade in Amsterdam. Hier werd een oud pand gerenoveerd en aangepast voor de toekomstige functie als hotel. Daarbij was het zaak dat er geen significante verstoringen zouden optreden in de druk bebouwde omgeving, met diverse objecten zoals kades, bruggen, hotels en het Tropenmuseum. Dankzij onze data kreeg de klant van BBCI meteen inzicht in de risico’s in de omgeving van het project, zonder een jaar te hoeven wachten op de resultaten van een conventionele monitoringscampagne. Hierdoor kon direct gestart worden met de bouw, mét inzicht in de grenswaarden waarbinnen de werkzaamheden dienden te blijven voor een minimale invloed op de omgeving. Daarnaast bood de InSAR dataset een brede kijk op de omgeving; vanwege de grootte van de satellietbeelden kunnen alle objecten binnen een straal van honderden meters rond de projectlocatie eenvoudig en efficiënt worden ingemeten.

InSAR metingen op en rond het gebouw dat gerenoveerd werd.

4. Bouwen zonder vertraging

Door de samenwerking met Sensar kan BBCI haar klanten nu een nieuwe techniek bieden, waarmee een betere lokale risico-inschatting kan worden gemaakt van de omgevingseffecten, en direct kan worden gestart met de werkzaamheden. En dat voor lagere kosten dan een conventionele meetcampagne! Door het lokale niveau kan in de meeste gevallen worden bezuinigd op grote complexe metingen en hoeft alleen waar nodig intensief gemeten te worden. Hiermee wordt bespaard op de kosten van (real-time) monitoring en eventuele claims. Daarnaast kan er ook direct worden ingegrepen bij eventuele afwijkingen, wat de overlast voor de omwonenden minimaliseert.