CITYSCAN

SLIM BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE OPENBARE RUIMTE MET CITYSCAN

De CityScan helpt bij de ophoogstrategie van gemeenten. Het product is bij uitstek geschikt ter ondersteuning van de meerjarige onderhoudsplanning (MJOP) en de budgettering daarvan. We bieden u millimeter-nauwkeurige informatie over de beweging van de objecten in uw gemeente. Hiervoor sluiten we aan bij de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en andere openbare bronnen als het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland).

INBEGREPEN IN DE CITYSCAN

 • De toepassing ‘wegen’.
 • De toepassing ‘riool’.
 • Maaiveldinformatie voor achtertuinen, bedrijfsterreinen, etc.
 • De toepassing ‘bruggen’.
 • De toepassing ‘panden’ (optioneel).
 • De toepassing ‘kademuren’ (optioneel).
 • Gegevens samengevat op buurt- en wijkniveau.
 • Alarmering op trendveranderingen en overschrijding van vooraf ingestelde grenswaardes.
 • Informatie over toekomstige hoogte.
 • Gebruik van het zettingsarchief.

TYPISCHE VRAAGSTUKKEN

 • De (toekomstige) afstroming van het riool.
 • (Toekomstig) water op straat.
 • Zakking ten opzichte van de aanleghoogte.
 • Toegankelijkheid woningen.

VOORBEELD

CityScan wordt gebruikt door meerdere gemeenten. Een goed voorbeeld is de gemeente Vlaardingen die CityScan gebruikt bij hun ophoogstrategie. Gevolg: lagere kosten en veel minder overlast voor omwonenden. CityScan is voor deze gemeente een investering met een zeer korte terugverdientijd. Die staat nog los van de beperking van de overlast, die niet makkelijk in geld is uit te drukken.

De achtergronden vindt u in dit artikel: Gemeente Vlaardingen bespaart door slimme prioritering met satellietdata.